JCI kwaliteitslabel

Sint-Trudo Ziekenhuis behaalt als eerste Limburgs ziekenhuis het JCI kwaliteitslabel

Na een intensief accrediteringsproces behaalde Sint-Trudo Ziekenhuis op 17 september 2018 het gouden JCI kwaliteitslabel.  Deze internationaal erkende accreditering bevestigt dat ons ziekenhuis kwaliteitsvolle en veilige zorg aanbiedt volgens de hoogste normen.

Sint-Trudo Ziekenhuis behaalde op 17 september 2018, na het doorlopen van een intensief accrediteringsproces, als eerste Limburgs ziekenhuis, het gouden JCI kwaliteitslabel. Dit internationale kwaliteitslabel betekent dat het ziekenhuis kan aantonen dat er volgens hoge internationale standaarden gewerkt wordt die garant staan voor een kwaliteitsvolle en veilige zorg. Het JCI label geeft ook aan dat er in het ziekenhuis een positieve werkcultuur heerst die sterk gericht is op het meten en het voortdurend verbeteren van de processen.

Wat is een JCI accreditering

Bij een ziekenhuisaccreditatie beoordeelt een externe en onafhankelijke organisatie op basis van internationale standaarden in welke mate het ziekenhuis kwaliteitsvolle en veilige zorg aanbiedt aan zijn patiënten. Sint-Trudo koos voor de ‘Joint Commission International’ dat alle kwaliteitsprocessen in ons ziekenhuis onder de loep nam op basis van de JCI standaarden zesde editie. De Joint Commission International (of JCI) heeft hierin een lange traditie en bijzonder veel ervaring: wereldwijd heeft JCI ondertussen meer dan 1000 ziekenhuizen geaccrediteerd in meer dan 100 verschillende landen. Een JCI accreditering staat bijgevolg internationaal bekend als een label dat wordt toegekend aan ziekenhuizen die kwaliteitsvolle en veilige zorg leveren.

Het auditproces

Nicole Van Hoof, directieadviseur kwaliteit, legt uit hoe de audit in zijn werk is gegaan: “Een multidisciplinair team van auditoren heeft gedurende een ganse week het volledige ziekenhuis doorkruist om na te gaan of de werking aan alle wettelijke normen en JCI vereisten voldoet. De auditoren hebben daarbij de afdelingen bezocht en gesprekken gevoerd met artsen, verpleegkundigen, paramedici. Ook de medewerkers van de ondersteunende diensten werden ondervraagd, zoals de medewerkers van technische dienst, schoonmaak en keuken. Daarnaast werden door de auditors honderden documenten nagekeken en tientallen patiëntendossiers uitvoerig gecheckt.”

JCI hecht hierbij veel belang aan onder meer de toegankelijkheid tot de zorg, uniforme en veilige zorgprocessen, beheer en veiligheid van medicatie, infectiepreventie, een veilige werkomgeving, kwalificaties en opleiding van medewerkers, informatieveiligheid, uniforme dossiervorming en naleving van patiëntenrechten.
De auditoren stelden een uitermate positief rapport op waaruit blijkt dat Sint-Trudo Ziekenhuis aan de vooropgestelde eisen voldoet. In totaal werden ruim duizend meetbare elementen nagekeken. Slechts op een handvol elementen werd niet voor de volle 100% voldaan.
Het ziekenhuis werd geprezen omwille van zijn enthousiaste en bevlogen medewerkers en hun betrokkenheid inzake kwaliteitsverbetering op de verschillende niveaus, de patiënt georiënteerde focus en de goed gestructureerde en nette afdelingen en diensten.

Sint-Trudo Ziekenhuis is bijzonder fier op dit internationaal kwaliteitslabel

Directeur patiëntenzorg Danny Van Tiggelen verklaart: “Het behalen van dit kwaliteitslabel is de kroon die op het werk gezet wordt na een jarenlange voorbereiding waarbij alle medewerkers en artsen van de verschillende afdelingen grote inspanningen hebben geleverd om steeds opnieuw de lat een beetje hoger te leggen om uiteindelijk te kunnen beantwoorden aan de verschillende standaarden en meetelementen. De JCI accreditering is het resultaat van niet aflatende inspanningen van onze medewerkers, een sterke samenwerking over diensten heen en volharding en de steevaste overtuiging dat onze patiënten recht hebben op de beste zorg in functie van hun specifieke noden.”

Dit kwaliteitslabel is een mijlpaal, geen eindpunt

Dokter Raf Lippens, algemeen directeur van het ziekenhuis, verduidelijkt: “Het leveren van goede en veilige zorg is de kern van de missie van het ziekenhuis. Sint-Trudo engageert zich om dagelijks zijn manier van werken in vraag te blijven stellen en om te blijven zoeken naar opportuniteiten om het morgen nog beter en/of efficiënter te doen dan vandaag. In de snel evoluerende ziekenhuisomgeving dient de organisatie voortdurend de vinger aan de pols te houden om te kijken hoe we blijven beantwoorden aan de actuele richtlijnen en verwachtingen inzake kwaliteit en veiligheid. De belangrijkste drijfveer van het ziekenhuis blijft: ons elke dag ten volle inzetten om kwalitatieve en veilige zorg aan te bieden in de regio, dit in respectvolle samenwerking met al onze partners.”