Stage aanvragen

Heb je nog vragen in verband met je stage, stuur een email naar  opleidingscentrum@stzh.be.
Vul het formulier correct in en hopelijk zien we mekaar snel in het Sint-Trudo Ziekenhuis.

Alle velden zijn verplicht tenzij aangegeven.

 

Let op:
Je aanvraag voor stage en de nodige ondertekende documenten 
moet je 14 dagen voor aanvang van de stage online indienen,
anders zal dit een uitstel van je startdatum veroorzaken.

1. Jouw persoonlijke gegevens

  • je moet 16 jaar zijn of ouder
  • geboortejaar moet kleiner of gelijk zijn aan 2005!
  • notatie: dd-mm-jjjj
De gemeente waar je geboren bent.
Noteer het nummer zoals vermeld op je ID, bv. 94.01.01-123.45
Vermeld steeds de volledige IBAN-code die begint met BE of NL gevolgd door 14 cijfers zonder spaties. Bv: BEXXXXXXXXXXXXXX
Buitenlands rekeningnummer? Vermeld dan ook steeds je BIC-code.

2. Stage Informatie

Ik vraag een stage plaats aan
  • deze datum moet in de toekomst liggen!
  • notatie: dd-mm-jjjj
  • deze datum moet groter zijn dan de startdatum!
  • notatie: dd-mm-jjjj
Motiveer je keuze of geef extra informatie.

3. Studie informatie

Selecteer de categorie van je studierichting/opleiding

4. Documenten voor je stage


 
Raadpleeg en download hier de werkpostfiches.

5. KWS-toegang


De handleiding en uitleg over KWS die je gelezen moet hebben, vind je in onderstaande documenten:
Download hier: