Verpleging, medisch & paramedisch

Zodra je de toekenning van je onderwijsinstelling hebt dat je in Sint-Trudo Ziekenhuis loopt, vul je onderstaande formulier in, om je stage-aanvraag te vervolledigen.

1. Jouw persoonlijke gegevens

Noteer het nummer zoals vermeld op je ID, bv. 94.01.01-123.45
Vermeld steeds de volledige IBAN-code die begint met BE of NL gevolgd door 14 cijfers zonder spaties. Bv: BEXXXXXXXXXXXXXX
Buitenlands rekeningnummer? Vermeld dan ook steeds je BIC-code.

2. Stage Informatie

Motiveer je keuze of geef extra informatie.

3. Documenten voor je stage

 Indien je deze documenten nu hier niet bijvoegt, moet je ons dit 14 dagen vóór de aanvang van je stage doormailen aan opleidingscentrum@stzh.be.
 
One file only.
100 MB limit.
Allowed types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
One file only.
100 MB limit.
Allowed types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
One file only.
100 MB limit.
Allowed types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.

4. Documenten voor je KWS-toegang

One file only.
100 MB limit.
Allowed types: pdf, doc, docx.
download hier het document om te onderteken en inscannen/fotograferen
One file only.
100 MB limit.
Allowed types: pdf, doc, docx.
download hier het document om te onderteken en inscannen/fotograferen

De handleiding en uitleg over KWS die je gelezen moet hebben vind je in onderstaande documenten: