Adjunct apotheker

Omschrijving

 • Je organiseert en bewaakt de geïndividualiseerde geneesmiddelendistributie, aan de hand van een elektronisch voorschrift
 • Je bent medeverantwoordelijk voor de bereiding en herverpakking van geneesmiddelen volgens de vastgelegde procedures
 • Je beheert de voorraad zodat de kwaliteit en de aanwezigheid van alle gevraagde geneesmiddelen gegarandeerd is
 • Je informeert en adviseert de artsen en zorgverleners, patiënten en naasten zodat geneesmiddelen doeltreffend, veilig en economisch gebruikt worden
 • Je stelt procedures en werkinstructies op, evalueert deze en past ze aan zodat het kwaliteitscontrolesysteem optimaal kan functioneren
 • Je bent medeverantwoordelijk voor de bereiding van cytostatica, steriele en magistrale bereidingen volgens de vastgelegde procedures en superviseert het maken hiervan
 • Je beheert en controleert de verdovende middelen volgens procedure en wetgeving
 • Je registreert en rapporteert het geneesmiddelengebruik aan de hoofdapotheker in functie van een goed financieel beheer
 • Je geeft klinisch farmaceutische adviezen aan artsen en verpleegkundigen
 • Je organiseert samen met het medisch korps de geneesmiddelenbewaking: verzamelt en analyseert rapporten over de bijwerkingen van de geneesmiddelen, stuurt deze rapporten naar de bevoegde overheden, verschaft informatie over deze bijwerkingen
 • Je werkt mee aan de uitbouw van klinische farmacie
 • Je neemt actief deel aan verschillende werkgroepen en comités, zowel intern als extern.
 • In samenspraak met OK sta je in voor een correcte aankoop en facturatie van het viscero-synthesemateriaal en de implantaten
 • Je bewaakt de kwaliteit van de processen van de centrale sterilisatieafdeling.
 • Je volgt de evoluties en nieuwe technieken binnen de farmacie nauw op 
 • Je neemt fulltime deel aan de permanente wachtdienst om zo de continuïteit van de zorgverlening te garanderen.
 • Je rapporteert aan de hoofdapotheker.
 • Je staat de hoofdapotheker bij in de organisatie en het toezicht op de uitvoering van de taken van de ziekenhuisapotheker zoals bepaald in het normerings-KB van 04.03.91.
 • Je staat in voor het vervullen van de taken van de hoofdapotheker indien deze afwezig is met het oog op het continu afleveren van kwalitatieve dienstverlening

Gewenst profiel

 • Je kan een masterdiploma Farmaceutische Wetenschappen voorleggen
 • Je kan goed plannen en organiseren en je bent sterk klantgericht
 • Je bent stressbestendig en je kan zowel zelfstandig als in een multidisciplinair team werken
 • Je bent vaardig in rapporteren 
 • Je hebt de nodige sociale vaardigheden om medewerkers te motiveren en te enthousiasmeren
 • Je hanteert correcte omgangsvormen en je bent representatief voor de organisatie
 • Je hebt een goed ontwikkeld probleemoplossend vermogen en je bent communicatief en assertief
 • Je handelt volgens geldende afspraken, conform de waarden en normen van het ziekenhuis
 • Je hebt een goede basiskennis van MS Office
 • Je moedertaal is Nederlands en je hebt een basiskennis Frans en Engels

Wij bieden

 • Salaris overeenkomstig het IFIC ziekenhuisbarema
 • Overname van relevante anciënniteit
 • Maaltijdcheques 5€/voltijds gewerkte dag
 • Gratis hospitalisatieverzekering (enkel bij contract onbepaalde duur)
 • Groepsverzekering
 • Onthaal, opleiding en begeleiding door het opleidingscentrum en het skillslab

Arbeidsovereenkomst

 • Contract van bepaalde duur tot 31 03 2020

Loonvoorwaarden

 • Salaris overeenkomstig IFIC ziekenhuisbarema categorie 18 (fase 1)
 • Overname van relevante anciënniteit
 • Maaltijdcheques 5€/voltijds gewerkte dag
 • Gratis hospitalisatieverzekering (enkel bij contract onbepaalde duur)
 • Groepsverzekering met instap bonusplan
Startdatum
02/12/2019

Nog vragen over deze vacature? Contacteer Karen

011 69 93 28
jobs@stzh.be

Interesse? Stuur snel jouw CV door!

 

Arbeidsovereenkomst
Functie:
Adjunct apotheker
Arbeidsregime:
Voltijds (38u)
Startdatum
02/12/2019

Nog vragen over deze vacature? Contacteer Karen

011 69 93 28
jobs@stzh.be

Deel deze vacature