Hoofd patiëntenbegeleiding - contract onbepaalde duur

Omschrijving

Bij Sint-Trudo staan we dichtbij de patiënt én dichtbij elkaar. In ons ziekenhuis werken, is werken in een warmhartige sfeer, samen met je collega’s. Hier staan we klaar voor mekaar en voor onze patiënten. We vormen één team en creëren samen een toegankelijk en open ziekenhuis met een mensgerichte aanpak. Met professionele omkadering, wederzijds respect, stimulerende begeleiding en ruimte voor flexibiliteit tonen we onze betrokkenheid en uiten we ons vertrouwen in elkaar. Je zal je aldus snel een deel van het team voelen en jouw kwaliteiten ten volle kunnen ontplooien. Elke dag kan jij hier een wezenlijk verschil maken voor collega’s én patiënten.

We zijn op zoek naar een hoofd patiëntenbegeleiding, de volgende diensten functioneren onder jouw begeleiding:

 • Sociale dienst
 • Psychologen
 • Onco team
 • Palliatief support team
 • Pastorale dienst
 • Vrijwilligers

Als hoofd patiëntenbegeleiding ben je verantwoordelijk over:

 • Leidinggeven aan de dienst:
 • Stelt de werkverdeling en de personeelsplanning op en past de opgestelde planningen aan de behoeften van de dienst aan (vb. opdrachtwijziging, ziekte) om te voorzien in de continuïteit van de dienst;
 • Stuurt, motiveert en coacht de medewerkers door het maken van duidelijke afspraken en het uitzetten van praktische regels;
 • Beslist in overleg met de hiërarchisch verantwoordelijke en/of de personeelsdienst en volgens de bestaande procedures over de uitvoering van het personeelsbeleid in functie van de beschikbare budgetten van de dienst en adviseert hen m.b.t. aanwerving en ontslag;
 • Begeleidt de medewerkers, detecteert hun opleidingsbehoeften en informeert hen over evoluties binnen het vakdomein;
 • Organiseert de toewijzing van de medewerkers aan de diverse diensten of doelgroepen;
 • Gaat in overleg met de stakeholders om de dienstverlening te optimaliseren (oa. patiëntenverenigingen);
   
  Organiseren van de dienst:
 • Werkt nauw samen met de teams aan de uitbouw van een patiënt gestuurde zorg waarin multidisciplinaire samenwerking centraal staat;
 • Stelt, in overleg met de hiërarchisch verantwoordelijke, de doelstellingen en de
  beleidslijnen voor de verschillende diensten op;
 • Organiseert en leidt het werkoverleg van de dienst, waarin de sociale, psychologische, spirituele en administratieve problemen rond de patiënten besproken worden. Je bent ook verantwoordelijk voor de functioneringsgesprekken;
 • Vertegenwoordigt de diensten in diverse overlegorganen en geeft advies aan diverse werk- of studiegroepen;
 • Zorgt voor een open communicatie binnen de eigen diensten alsook binnen en buiten het ziekenhuis naar andere diensten;
 • Licht de beslissingen van de directie toe aan de medewerkers en implementeert ze binnen de dienst;
 • Voert de administratie uit m.b.t. de organisatie van de dienst (vb. ziekte);
 • Ziet erop toe dat het materiaal ter beschikking is om de medewerkers toe te laten hun taken uit te voeren;
 • Werkt procedures en richtlijnen uit, zorgt voor de naleving en het up-to-date houden hiervan;
 • Bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening en de processen. Hanteert patiënttevredenheid als belangrijke indicator.
 • Formuleert voorstellen tot verbetering van de dienstverlening (vb. aankoop nieuw materiaal);
   
  Ondersteunen van de patiënten:
 • Staat zo nodig mee in voor de continuïteit van de verschillende diensten;
  Dit door het uitvoeren van volgende taken:
  • Onderzoekt zo nodig de sociale, psychologische en/of spirituele situatie van de toegewezen patiënten;
  • Begeleidt de patiënten en hun familie op psychosociaal gebied;
  • Luistert naar de problemen en vragen van de patiënten en voert oplossingsgerichte gesprekken met hen en hun familie;
  • Helpt de patiënten bij administratieve aangelegenheden (vb. het invullen van diverse formulieren);
  • Verstrekt de patiënteninformatie over de verschillende mogelijkheden om sociale en/of administratieve problemen op te lossen, over diensten en dienstencentra en over de te volgen procedures;
  • Bemiddelt tussen de patiënten, de sociale omgeving, de instelling en de diverse administratieve en juridische structuren (vb. OCMW);
  • Verzamelt de sociale en administratieve gegevens van de patiënten, stelt verslagen op en vult formulieren in;
  • Bespreekt de toestand van de patiënten in het werkoverleg van de dienst en in het intern en extern multidisciplinair werkoverleg (vb. met artsen en verpleegkundigen);
  • Bereidt de patiënten voor met het oog op hun ontslag;

Gewenst profiel

 • Je beschikt over een bachelordiploma in de verpleegkunde of andere paramedische richting aangevuld met kaderopleiding en/of master.
 • Bij voorkeur een aanvullende opleiding inzake leidinggeven.
 • Ervaring als leidinggevende is een pluspunt.
 • Bezit een basiskennis van de sociale wetgeving, de sociale kaart en van de mogelijkheden om de patiënten/bewoners bij te staan.
 • Je bent een peoplemanager met empathisch vermogen die veel zin heeft om in een zorgomgeving een uitdaging aan te gaan.
 • Kan de leiderschapsstijl aanpassen aan de noodzaak.
 • Je bezit administratieve vaardigheden en je bent goed in plannen en organiseren
 • Kan duidelijk en objectief communiceren in groep en het eigen standpunt verdedigen.
 • Is innovatief en neemt initiatief
 • Is diplomatisch & discreet.
 • Is stressbestendig.
 • Kan een visie uitdragen.
 • Zorgzaam in het werken met mensen en zin in zorgverlening.
 • Toont zin voor samenwerken en collegialiteit.
 • Loyaal en betrouwbaar.
 • Positief ingesteld en dynamisch.

 

Wij bieden

 • Een veelzijdige en uitdagende job in een aantrekkelijke warmhartige werksfeer binnen een moderne organisatie waar mensen centraal staan
 • Contract van onbepaalde duur 
 • Je werkt in daguren van maandag tem vrijdag
 • Salaris overeenkomstig het IFIC ziekenhuisbarema
 • Overname van relevante anciënniteit
 • Maaltijdcheques 5€/voltijds gewerkte dag (pro rata het aantal gewerkte uren berekend)
 • Groepsverzekering met instap bonusplan
 • Gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en een voordelig tarief voor de rest van het gezin
 • Onthaal, opleiding en begeleiding door het opleidingscentrum en het skillslab
 • Benefits at work: exclusieve korting bij gerenommeerde merken en bekende pretparken

Arbeidsovereenkomst

 • Contract onbepaalde duur
 • Jobtime 75% (28,5u per week)
 • Verloning volgens IFIC ziekenhuisbarema

 

Loonvoorwaarden

 • Verloning volgens IFIC ziekenhuisbarema
Startdatum
zsm

Nog vragen over deze vacature? Contacteer Karen

011 69 93 28
jobs@stzh.be

Interesse? Stuur snel jouw CV door!

 

Arbeidsovereenkomst
Functie:
Hoofd patiëntenbegeleiding
Arbeidsregime:
75%
Startdatum
zsm

Nog vragen over deze vacature? Contacteer Karen

011 69 93 28
jobs@stzh.be