HR Medewerker (met doorgedreven kennis in sociale wetgeving)

Omschrijving

1. Contractopmaak & indiensttreding

 • Staat in voor de opmaak van alle arbeidsovereenkomsten en addenda (jobtime wijzigingen, tijdskrediet en thematische verloven, enz.) volgens de richtlijnen van het ziekenhuis en waakt over een correcte toepassing van de sociale wetgeving en sector gebonden afspraken
  • Anciënniteits- en loonberekening (IFIC)
  • Opmaak, ondertekening en toelichting van arbeidsovereenkomsten
 • Administratieve opvolging van een indiensttreding, interne mutaties en functiewijzigingen
  • Afwerking checklists (bv. bij indiensttreding)
   • O.a. verzameling noodzakelijke documenten (bv. getuigschriften)
   • O.a. source verificatie basis- en bijkomende diploma’s
   • Interne communicatie

2. Juridische ondersteuning

 • Volgt sociale en fiscale reglementering op, werkt juridische vraagstukken uit en doet voorstellen om dit toe te passen in de praktijk.
  • Wijzigingen in cao’s of KB’s, sectorale cao’s PC330
  • Arbeidsduur
  • Onkostenvergoedingen, firmawagens, enz.
  • Wettelijke diploma vereisten gezondheidsberoepen (vb. stralingsprotectie voor radiologie)
 • Analyse van bestaande arbeidsovereenkomsten en documenten en voorstellen uitwerken tot aanpassing en digitalisering;
 • Beantwoordt (juridische) vragen van medewerkers
 • Wint bij juridische of arbeidsrechtelijke vragen informatie in bij de hiërarchisch verantwoordelijke en/of Sociaal secretariaat of andere
 • Adviseert medewerkers bij vragen over pensioen of SWT en bereidt dit dossier voor i.f.v. een correctie uitdiensttreding en loonadministratie
 • Verzekeringen

3. Verzekeringen

 • Volgt de afhandeling van de formaliteiten op i.f.v. verzekering arbeidsongevallen, verzekering dienstverplaatsingen, groepsverzekeringen, e.a.
 • Informeert medewerkers en collega’s bij vragen of afhandeling lopende dossiers
 • Volgt wettelijke wijzigingen of aanpassingen in de polis op en doet voorstellen om deze in de praktijk toe te passen

4. Loonverwerking

 • Biedt (maandelijkse) ondersteuning aan personeelsadministratie voor de loon afwerking
 • Verwerking en opvolging uurroosters

5. Algemene HR ondersteuning

 • Meewerken aan HR projecten (bv. update pakket personeelsplanning, organisatie sociale verkiezingen, toepassen GDPR, …)
 • Informeert externe diensten (vb. overheden) m.b.t. de personeelsgegevens mits akkoord van het diensthoofd personeelsadministratie (vb. specifieke statuten, sociale maribel, IBF, Finhosta, project 360/600,..) en beantwoordt eventuele vragen en legt eventuele moeilijkheden voor aan het diensthoofd personeelsadministratie
 • Fungeert als back-up voor de administratief medewerker personeelsadministratie (vb. balie HR, toegangsbeheer, planning arbeidsgeneeskundige dienst, …)

Gewenst profiel

 • Professionele bachelor rechtspraktijk of professionele bachelor sociaal werk optie personeelswerk
 • Relevante ervaring binnen het domein is vereist
 • Kennis van sociale wetgeving, arbeidsduur
 • Kan werken met Microsoft Office en specifieke informaticatoepassingen
 • Is administratief sterk
 • Werkt nauwkeuring en stipt
 • Luistervaardig
 • Schriftelijk en mondeling communicatief
 • Kan zelfstandig werken
 • Kan probleemoplossend werken
 • Verzamelt bijkomende informatie bij lacunes of vergissingen in de ontvangen informatie
 • Verantwoordelijkheidszin
 • Eigenaarschap
 • Oplossingsgericht
 • Klantvriendelijk
 • Drang naar deskundigheid, zorgvuldig handelen & professioneel gedrag
 • Flexibel opstellen naar taken

Wij bieden

 • Een ziekenhuis dat financieel gezond is, JCI-kwaliteit gelabeld is, inzet op troeven kwaliteit en nabijheid en ernstig investeert in een nieuwe projecten
 • Salaris overeenkomstig het IFIC ziekenhuisbarema
 • Overname van relevante anciënniteit
 • Maaltijdcheques 5€/voltijds gewerkte dag
 • Groepsverzekering
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Onthaal, opleiding en begeleiding door het opleidingscentrum en het skillslab

Arbeidsovereenkomst

 • Contract onbepaalde duur
 • Jobtime: 80%

Loonvoorwaarden

Verloning volgens IFIC ziekenhuisbarema aangevuld met extra-legale voordelen

Startdatum
zsm

Nog vragen over deze vacature? Contacteer Karen

011 69 93 28
jobs@stzh.be

Interesse? Stuur snel jouw CV door!

 

Arbeidsovereenkomst
Functie:
HR Medewerker (met doorgedreven kennis in sociale wetgeving)
Arbeidsregime:
80%
Startdatum
zsm

Nog vragen over deze vacature? Contacteer Karen

011 69 93 28
jobs@stzh.be

Deel deze vacature