Kinesitherapeut

Omschrijving

Je staat op een geriatrische afdeling en je behandelt ambulante neurologische patiënten. Je behandelt dus vooral neurologische patiënten. 

1. Klinisch 

 • Verantwoordelijk voor de uitvoering van de kinesitherapeutische behandeling van de toegewezen patiënten m.b.t. problemen in het dagelijks functioneren en bepalend volgens de clusters en neemt de voorbereiding op zich. Dit houdt in:
  • het stellen van een kinesitherapeutische diagnose
  • het zelfstandig opstellen van een behandelingsplan conform het voorschrift van de arts en/ of aanvullingen zoals die in het MDO verfijnd worden
  • het (systematisch) uitvoeren van de behandeling conform de nomenclatuur
  • bespreking en evaluatie van de meest geschikte kinesitherapeutische- en interdisciplinaire behandeling in het multidisciplinair overleg (MDO)
  • samen met de patiënt de behandeling evalueren en zowel de patiënt als de naaste(n) motiveren/aanmoedigen tot inzet en de nodige relevante informatie verschaffen betreffende de therapie (behandelingsplan, opvolging, evaluatie)

2. Administratie

 • Registratie in het patiënten systeem van (1) de testresultaten en bilans, conform de nomenclatuur en (2) de functionele status en evolutie van de patiënten en dit alles rapporteren naar de behandelende arts volgens gemaakte afspraken
 • Dagelijkse planning van de toegewezen patiënten naar hoogdringendheid en workload binnen de toegewezen cluster
 • Beslist over gebruikte M-nomenclatuur bij aanvraag elektronisch kinesitherapeutisch voorschrift, bij twijfel wordt de arts of leidinggevende  gecontacteerd
 • De arts beslist over de K-nomenclatuur. Suggesties naar de arts toe om naar een K-nomenclatuur om te schakelen worden gegeven
 • Is verantwoordelijk voor de dagelijkse tarificatie van de patiënt conform de nomenclatuur

3.  Andere

 • Kinesitherapeutisch advies en vorming bieden binnen de organisatie aan collega’s en (mogelijke) studenten betreffende de patiënt, de zorgverlener, het aanwezige of nog aan te kopen (kinesi)therapeutisch materiaal
 • Educatie aan zorgverleners
 • Dagelijkse communicatie betreffende werkplanning en workload binnen de toegewezen  cluster
 • Opvolgen van de laatste tendensen en evoluties binnen de eigen discipline en jouw werkdomein en jezelf bijscholen of initiatief nemen tot het volgen van de noodzakelijke interne/externe opleidingen en deze integreren in de praktijk
 • Doet verbetervoorstellen (proces, resultaat en kost)
 • Contacteert de hiërarchische verantwoordelijke bij onregelmatigheden of problemen

Gewenst profiel

 • Master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie: neurologische aandoeningen
 • Inhoudelijke kennis hebben van de gebruikte nomenclatuur
 • Praktische kennis hebben van de informaticatoepassingen en bereidt zijn tot bijscholing hiervan
 • Kan prioriteiten en doelen stellen en de benodigde acties, tijd en middelen aangeven om de doelstelling te kunnen bereiken
 • In staat zijn om efficiënt te presteren onder tijdsdruk (stressbestendigheid)
 • Kan ideeën en meningen in begrijpbare taal aan anderen mondeling duidelijk maken en kan actief luisteren
 • Is vaardig in rapportering
 • Beschikt over de nodige sociale vaardigheden om groepen aan te sturen
 • In staat zijn om nieuwe informatie (snel) aan te leren en deze in de praktijk toe te passen
 • Signaleren van problemen, in staat zijn om noodzakelijke verbanden te leggen tussen gegevens
 • Kunnen implementeren en overdragen van nieuwe behandelingsmethodieken of vaardigheden
 • Correcte omgangsvormen hanteren en representatief (uniform etc.) zijn voor de organisatie en handelen volgens geldende afspraken, conform de waarden en normen van het ziekenhuis

Wij bieden

 • Een veelzijdige en uitdagende job in een aantrekkelijke warmhartige werksfeer binnen een moderne organisatie waar mensen centraal staan
 • Salaris overeenkomstig het IFIC ziekenhuisbarema
 • Overname van relevante anciënniteit
 • Maaltijdcheques 5€/voltijds gewerkte dag
 • Groepsverzekering met instap bonusplan
 • Onthaal, opleiding en begeleiding door het opleidingscentrum en het skillslab
 • Vervangingscontract 
 • Mogelijkheid tot verlenging met contract onbepaalde duur

Arbeidsovereenkomst

 • Vervangingscontract van collega in moederschapsrust vanaf 01.02.21 
 • Jobtime 100% (38 uur/week) 

Loonvoorwaarden

 • Salaris overeenkomstig het IFIC ziekenhuisbarema met extralegale voordelen
 • Overname van relevante anciënniteit
Startdatum
01/02/2020

Nog vragen over deze vacature? Contacteer Karen

011 69 93 28
jobs@stzh.be

Interesse? Stuur snel jouw CV door!

 

Arbeidsovereenkomst
Functie:
Kinesitherapeut
Arbeidsregime:
100%
Startdatum
01/02/2020

Nog vragen over deze vacature? Contacteer Karen

011 69 93 28
jobs@stzh.be

Deel deze vacature