Verpleegkundige cardio-neurologie

Omschrijving

G30 is een verpleegeenheid inwendige ziekten waar voornamelijk neurologische en cardiologische patiënten verblijven. Er is stroke unit voor de opvolging van maximum 4 kritische neurologische patiënten. Deze afdeling zorgt ook voor de opvolging van de telemetrie. Deze patiënten kunnen zowel op G30 verblijven als op andere afdelingen binnen het ziekenhuis. 

Als verpleegkundige ben je verantwoordelijk voor de jouw toegewezen patiënten d.w.z.:

 • Je staat in voor de dagelijkse lichaamsverzorging, voeding en mobiliteit.
 • Je werkt samen met het revalidatieteam (ergo, kiné) om een optimale mobilisatie en revalidatie te bekomen.
 • Je observeert en controleert de gezondheidstoestand van de toegewezen patiënten, detecteert eventuele veranderingen en anticipeert op urgente situaties bij neurologische en cardiologische patiënten. Je detecteert tijdig problemen en overlegt bij de arts of collega rond de aanpak hiervan.
 • Je bent op de hoogte van gebruikte schalen ter observatie van kritische patiënten (Bv GCS).
 • Je overlegt met de arts tijdens de patiëntenronde waar je d.m.v. een duidelijke briefing je patiënten overloopt. Je contacteert bij vragen de betrokken personen. Nadien zorg je voor de uitwerking van de patiëntenronde en voer je de opdrachten uit die tijdens de patiëntenronde besproken zijn.
 • Je zorgt voor een correcte mondelinge en schriftelijke rapportering en registratie van de patiëntgebonden aspecten.

Je doet dit alles conform de regelgeving, richtlijnen en procedures van de organisatie.

Partnership patiënt- zorgverlener

 • Je hanteert een servicegerichte dienstverlening: correct, respectvol en vriendelijk in de omgang.
 • Je vangt patiënten op die van spoed worden doorverwezen naar de afdeling, maar ook geplande opnames.
 • Je voert een grondige anamnese uit. Je hebt extra aandacht voor beperkingen en cognitieve problematiek die eigen zijn aan neurologische patiënten.
 • Je hebt respect voor de patiënt ongeacht zijn morele, godsdienstige of politieke keuzes.
 • Na de anamnese maak je een individuele zorgplanning in het EPD in KWS.
 • Je bent verantwoordelijk voor correcte educatie en verlenen van juiste informatie en registreert dit op een correcte manier in het EPD (bv. bij een TEE, CT schedel, enz.).
 • Je werkt samen met andere zorgverleners wanneer er noden zijn buiten de eigen expertise (bv. sociale dienst, palliatief support team, liaison geriatrie, psychologische dienst, enz.). Je doet hier de nodige opvolging en zorgt er ook voor dat deze mensen over correcte informatie beschikken.
 • Je houdt rekening met de patiëntenrechten en beroepsgeheim.

Betrokkenheid bij de organisatie

 • Je draagt je steentje bij aan onze kwaliteitswerking. Je krijgt een sterrol toegewezen (bv. pijn, geriatrie, voeding, enz) of je wordt ingeschakeld om tracings mee uit te voeren (bv. dossieraudits, decubitusregistratie, medicatie tellen met controle vervaldatum, enz.).
 • Je neemt je eigen leerproces in handen. Je krijgt een POP bij start. Dit volg je zelf op en zal iedere evaluatie besproken worden met telkens een concreet actieplan.
 • Je staat in voor de begeleiding van nieuwe verpleegkundigen en studenten, en dit op basis van zijn/haar leerdoelen. Je bespreekt vooruitgang en/of problemen met het diensthoofd en/of met de stagementor.
 • Je volgt regelmatig de nodige bijscholingen en licht de inhoud hiervan kort toe op een dienstvergadering die een 4-tal keer per jaar zal plaatsvinden.
 • Je draagt zorg voor de materialen en infrastructuur op de afdeling.
 • Je respecteert de waarden en beslissingen van de organisatie en communiceert op correcte wijze je eigen mening.

Veilige en gezonde werkomgeving

 • Je kent en past de richtlijnen inzake veiligheid, preventie en hygiëne toe en waakt ervoor dat iedereen alles correct toepast.
 • Je werkt mee aan een veilige werkomgeving en meldt incidenten en bespreekt deze met het diensthoofd en collega’s.
 • Je werkt actief mee aan een aangename, gezonde en nette werkomgeving .
 • Op rustige momenten wordt er van je verwacht dat je spontaan collega’s gaat ondersteunen die het op dat moment drukker hebben, om zo een gelijkmatige verdeling van de zorg te hebben.

Gewenst profiel

 • Diploma gegradueerd/gebrevetteerd/gediplomeerd/bachelor verpleegkunde
 • Extra opleidingen neurologie of cardiologie zijn zeker een pluspunt
 • Inwerktijd ca. 6 maanden
 • Kennis ziektebeelden neurologie: CVA, TIA, epilepsie, MS, parkinson, migraine, guillain barré, polyneuropathie, ALS, BPPD, dementie, alzheimer, encefalitis, zona, verschillende hersentumoren, NPH, meningitis, dysfagie, afasie, enz. 
 • Kennis ziektebeelden cardiologie: myocardinfarct, tachy-, bradycardie, angor, hartfalen, ECG’s, telemetrie, cardioversie, pacemaeker, coronaro’s, enz.  
 • Kennis van revalidatie bij neurologische en cardiologische patiënten, KWS, Cybertrack, SAED, volumetrische pompen, spuitpompen, antidecubitus materialen: Esri matrassen, zitkussen, bladderscan, telemetrie, tillift, centrale monitoring stroke unit, isolatie, glyceamietoestel
 • Je gaat op een professionele manier om met patiënten
 • Je kan je inleven in de verschillende situaties waarin zowel patiënt als bezoeker zich bevinden
 • Je kan op een duidelijke manier educatie geven aan patiënten
 • Je bent organisatorisch sterk en kan vlot tussen verschillende opdrachten schakelen zonder het geheel uit het oog te verliezen.
 • Je kan prioriteiten stellen
 • Je kan op een heldere beknopte manier een beeld schetsen (briefing) van de patiënt waarin je de verpleeg- of andere problemen kan benoemen en dit zowel naar de arts als naar je collega verpleegkundigen
 • Je bent gepast assertief en kan voor je mening opkomen
 • Je kan alle zorg technologische toestellen bedienen
 • Procedureboek met verschillende afdelingsgebonden procedures: zorgpaden neurologie, cardiologie, beleid stroke unit, opname en ontslagcriteria stroke unit, trombolyse, pijnbeleid, enz.
 • Je kan vlot werken met KWS
 • Goede samenwerking (collegialiteit), bv elkaar helpen wanneer je collega’s een drukkere kant heeft.
 • Verantwoordelijkheidszin, betrokkenheid, initiatie name.
 • Leergierig
 • Openstaan voor feedback
 • Flexibel opstellen bv wijzigingen in de uurrooster
 • Aandacht voor veiligheid van patiënten
 • Naleven van het beroepsgeheim/ privacy

Wij bieden

 • Een veelzijdige en uitdagende job in een aantrekkelijke warmhartige werksfeer binnen een moderne organisatie waar mensen centraal staan
 • Salaris overeenkomstig het IFIC ziekenhuisbarema
 • Overname van relevante anciënniteit
 • Maaltijdcheques van 5 euro per voltijds gewerkte dag
 • Groepsverzekering met instap bonusplan
 • Onthaal, opleiding en begeleiding door het opleidingscentrum en het skillslab
 • Contract van onbepaalde duur 
 • Benefits at work: exclusieve korting bij gerenommeerde merken en bekende pretparken

Arbeidsovereenkomst

 • Contract van onbepaalde duur 
 • Jobtime 30 uur/week

Loonvoorwaarde

 • IFIC ziekenhuisbarema met extralegale voordelen
Startdatum
Asap

Nog vragen over deze vacature? Contacteer Karen

011 69 93 28
jobs@stzh.be

Interesse? Stuur snel jouw CV door!

 

 

 

 

 

Arbeidsovereenkomst
Functie:
Verpleegkundige neurologie
Arbeidsregime:
80% (30 uur/week)
Startdatum
Asap

Nog vragen over deze vacature? Contacteer Karen

011 69 93 28
jobs@stzh.be

Deel deze vacature